Курс по български език и литература за 2016/2017 учебна година, подпомагащ подготовката за училище в V клас. Провежда се веднъж седмично, по два учебни часа на ден

Курсът е напълно съобразен с новата учебна програма за V клас по български език и литература.

Уч. седмица

Тема

1.

 • Начален преговор (проверка на входно равнище)
 • Езикът – средство за общуване

2.

 • Официално и неофициално общуване
 • Митологичен модел на света – възникване на митовете

3.

 • Практикум – създаване на диалози по зададени параметри на различни речеви ситуации
 • Древногръцки мит за произхода на боговете – човекът и митологичните представи

4.

 • Текстът в общуването. Строеж на текста
 • Човекът и митологичните представи

5.

 • Повествованието, описанието и разсъждението в текста
 • Библейски разказ за началото на света – Библията в интернет

6.

 • Отговор на житейски въпрос
 • Фолклорен модел на света. Човекът в традиционната общност

7.

 • План на текст
 • „Господ Бог създава земята“. Фолклорна легенда

8.

 • Текстът в общуването (обобщeние)
 • Практикум – подготовка за контролен тест

9.

 • Контролен тест
 • Контролен тест

10.

 • Анализ на резултатите от контролен тест
 • „Господ и дяволът правят света“ и библейският разказ за началото на света

11.

 • Речниково и граматично значение на думата
 • „Тримата братя и златната ябълка“. Вълшебна фолклорна приказка

12.

 • Практикум – изработване на план за преразказ на приказка. Преразказ на приказка
 • Подготовка за контролен тест

13.

 • Контролен тест
 • Контролен тест

14.

 • Анализ на резултатите от контролен тест
 • Практикум – подготовка за създаване на съчинение описание. Изработване на примерен план. Съчинение описание

15.

 • Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ.
 • Думите – строеж, значение, правопис (обобщителен урок)

16.

 • Думите – строеж, значение, правопис (тест)
 • „Троица братя града градяха“. Народна песен

17.

 • Анализ на резултатите от теста
 • „Троица братя града градяха“. Проблеми и конфликти, специфични за фолклорния модел на света

18.

 • Изменяеми части на речта. Местоимение
 • Практикум – диалог, самопредставяне с оглед употребата на местоименията в различни сфери на общуването

19.

 • Лично местоимение
 • Човекът и народното творчество

20.

 • Възвратно лично местоимение
 • Практикум – преразказ на откъс с диалог от художествен текст (акцент върху уменията за превръщане на прака в непряка реч и върху употребата на местоименията в текста)

21.

 • Притежателно местоимение
 • Подготовка за трансформиращ преразказ на епизод от вълшебна приказка.

22.

 • Възвратно притежателно местоимение
 • Фолклорен/традиционен календар

23.

 • Време на глагола. Употреба на сегашно, минало свършено, минало несвършено и бъдеще време в текса
 • Подготовка за контролен тест

24.

 • Контролен тест
 • Контролен тест

25.

 • Анализ на резултатите от контролен тест
 • „Хайдути“, Христо Ботев

26.

 • Причастия. Минало свършено и минало несвършено деятелно причастие
 • „Хайдути“, Христо Ботев

27.

 • Неизменаеми части на речта. Наречие
 • „Легенда за рома“

28.

 • Думите като части на речта (обобщение)
 • „Главатарят, който искал да плени месечината“

29.

 • Съчиняване на вълшебна приказка. Разказ по зададено начало
 • „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“, Ш. Перо

30.

 • Главни части в простото изречение
 • „Грозното патенце“, Х. Кр. Андерсен

31.

 • Второстепенни части на простото изречение – допълнение, обстоятелствено пояснение, определение
 • „Похитителят на мълнии“

32.

 • Части на простото изречение (обобщение)
 • Подготовка за финален тест

33.

 • Финален тест
 • Финален тест

34.

 • Анализ на резултатите от финален тест
 • Анализ на учебната 2016/2017 година

Хорариум: 68 учебни часа.

За контакт с нас:


Не се колебайте да потърсите допълнителна информация, важна за Вас!

0876522422

Централен офис:
гр. София - 1408, ж.к. "Стрелбище",
ул. "Дедеагач" №28

Филиал:
гр. София - 1408, ж.к. "Стрелбище",
ул. "Мила родина" №34

Филиал:
гр. Русе - 7000,
ул. "Уилям Гладстон" №5

Работилница за отличници "Етикет" ЕООД ©
2016-2021