СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подготовка за Национално външно оценяване (НВО) по български език и литература за 2016/2017 учебна година – неделен курс в група от шестима курсисти, 4 учебни часа на ден

Дата

Час

Тема

Цена

1.

16. 09. 2017 г.

(I група)

17. 09. 2017 г.

(II група)

 

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Начален преговор (проверка на входно равнище)
 • Текстът в сферата на масовата комуникация
 • Трансформиращ преразказ
 • Христо Ботев – жизнен път и творческа биография

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

2.

23. 09. 2017 г.

(I група)

24. 09. 2017 г.

(II група)

 

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Художествен текст
 • Трансформиращ преразказ
 • „На прощаване“ – житейският избор на човека революционер
 • Смъртта и свободата. Победата в две поетически картини

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

3.

30. 09. 2017 г.

(I група)

01. 10. 2017 г.

(II група)

 

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Сложно изречение
 • Място на подчиненото изречение в границите на сложното съставно изречение
 • Трансформиращ преразказ
 • Робството и свободата. Мотивация за избора на борбата

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

4.

07. 10. 2017 г.

(I група)

08. 10. 2017 г.

(II група)

 

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Сложно съставно с подчинено определително изречение
 • Сложно съставно с подчинено допълнително изречение
 • Трансформиращ преразказ
 • „На прощаване“ – поетическият завет на Христо Ботев

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

5.

14. 10. 2017 г.

(I група)

15. 10. 2017 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение
 • Сложно съставно с подчинено подложно изречение
 • Транформиращ преразказ
 • Иван Вазов –жизнен път и творческа биография

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

6.

21. 10. 2017 г.

(I група)

22. 10. 2017 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Сложно смесено изречение
 • Сложно изречение – обобщение
 • Трансформиращ преразказ
 • „Немили-недраги“ – хъшовете в българското време

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

7.

28. 10. 2017 г.

(I група)

29. 10. 2017 г.

(II група)

10.00 – 11.00

11.45 – 13.15

 • Пробен изпит по формата на НВО с изучения до момента материал (двата модула със засичане на време)

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

8.

04. 11. 2017 г.

(I група)

05. 11. 2017 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Пряко и непряко предаване на чужда реч
 • Непряка реч. Цитиране
 • Трансформиращ преразказ
 • Битът и всекидневието на емигранта (I глава)

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

9.

11. 11. 2017 г.

(I група)

12. 11. 2017 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Пунктуация на сложното изречение
 • Пунктуация на сложното изречение – обобщение
 • Трансформиращ преразказ
 • Героите в негероически исторически момент (II глава)

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

10.

18. 11. 2017 г.

(I група)

19. 11. 2017 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Изречението и неговият свят
 • Изречението и неговият свят – обобощение
 • Трансформиращ преразказ
 • „Хъш значи… да бъдеш мъченик…“ (III глава)

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

11.

25. 11. 2017 г.

(I група)

26. 11. 2017 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Думата като лексикално средство в текста
 • Лексикална съчетаемост на думите
 • Трансформиращ преразказ
 • Заветът на Знаменосеца (V глава)

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

12.

02. 12. 2017 г.

(I група)

03. 12. 2017 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Фразеологични словосъчетания
 • Думата като лексикална единица – обобщение
 • Трансформиращ преразказ
 • Подвигът, саможертвата, свободата (X глава,  XVII)

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

13.

09. 12. 2017 г.

(I група)

10. 12. 2017 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Части на речта. Глагол
 • Глаголът и неговите форми
 • Трансформиращ преразказ
 • Живот в изгнание, посветен на родината и свободата – обобщение върху „Немили-недраги“

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

14.

16. 12. 2017 г.

(I група)

17. 12. 2017 г.

(II група)

10.00 – 11.00

11.45 – 13.15

 • Пробен изпит по формата на НВО с изучения до момента материал (двата модула със засичане на време)

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

15.

06. 01. 2018 г.

(I група)

07. 01. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Глаголи от свършен и от несвършен вид
 • Видът на глагола и системите от глаголни форми за време
 • Трансформиращ преразказ
 • „Една българка“, Иван Вазов

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

16.

13. 01. 2018 г.

(I група)

14. 01. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Наклонение на глагола
 • Глаголни форми на различните наклонения
 • Трансформиращ преразказ
 • Историческо време, географско пространство и художествена условност

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

17.

20. 01. 2018 г.

(I група)

21. 01. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Преизказни глаголни форми
 • Система от глаголни форми за преизказване
 • Трансформиращ преразказ
 • Изпитание за човечността пред лицето на страха

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

18.

27. 01. 2018 г.

(I група)

28. 01. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения
 • Системи от глаголни форми в разказ и преразказ
 • Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения – обобщение
 • Величието на обикновения човек – обобщение върху „Една българка“

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

19.

03. 02. 2018 г.

(I група)

04. 02. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.00

11.45 – 13.15

 • Пробен изпит по формата на НВО с изучения до момента материал (двата модула със засичане на време)

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

20.

10. 02. 2018 г.

(I група)

11. 02. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Езикова система
 • Езикова система – обобщение
 • Трансформиращ преразказ
 • „Опълченците на Шипка“, Иван Вазов – възхвала на подвига в името на България

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

21.

17. 02. 2018 г.

(I група)

18. 02. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Текстът в сферата на общуване – преговор и упражнения
 • Трансформиращ преразказ
 • „Срамното“ и „славното“ в българската история
 • Величието на духа, достигнал своя чутовен връх

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

22.

24. 02. 2018 г.

(I група)

25. 02. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Сложно изречение. Видове подчинени изречения – преговор и упражнения
 • Трансформиращ преразказ
 • Величието на духа, достигнал своя чутовен връх
 • „Опълченците на Шипка“ - обобщение

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

23.

03. 03. 2018 г.

(I група)

04. 03. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Сложно смесено изречение. Цитиране – преговор и упражнения
 • Трансформиращ преразказ
 • „Българският език“, Иван Вазов – патриотична защита на родния свят
 • Родната реч – свещена и красива

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

24.

10. 03. 2018 г.

(I група)

11. 03. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Изречението и неговият свят – преговор и упражнения
 • Трансформиращ преразказ
 • Езикът – вечната родова ценност – обобщение върху „Българският език“
 • Героизмът – личностен избор и общностен смисъл – обобщение върху творчеството на Иван Вазов

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

25.

17. 03. 2018 г.

(I група)

18. 03. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.00

11.45 – 13.15

 • Пробен изпит по формата на НВО с изучения до момента материал (двата модула със засичане на време)

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

27.

24. 03. 2018 г.

(I група)

25. 03. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Думата като лексикална единица –преговор и упражнения
 • Трансформиращ преразказ
 • Алеко Константинов – жизнен път и творческа биография
 • „До Чикаго и назад“ (Ниагара!…) – възторжена среща между човека и природата

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

28.

31. 03. 2018 г.

(I група)

01. 04. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Глаголи от свършен и от несвършен вид
 • Трансформиращ преразказ
 • „До Чикаго и назад“ (Ниагара!…) – възторжена среща между човека и природата
 • „Бай Ганьо“ – проследяване поведението на героя

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

29.

14. 04. 2018 г.

(I група)

15. 04. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Преизказни глаголни форми – преговор и упражнения
 • Трасформиращ преразказ
 • Срещата на „своето“ и „чуждото“ в дома на Иречек.
 • Пенчо Славейков – жизнен път и творческа биография

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

30.

27. 04. 2018 г.

(I група)

28. 04. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Системи от глаголни форми в разказ и преразказ
 • „Неразделни“ – балада за любовта
 • „Неразделни“ – балада за любовта
 • Пейо К. Яворов – жизнен път и творческа биография

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

31.

05. 05. 2018 г.

(I група)

06. 05. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Системи от глаголни форми в разказ и преразказ
 • Родината и светът в „Заточеници“, П. К. Яворов
 • „Заточеници“ – борбата за свобода и скръбта по изгубената родина
 • Елин Пелин – жизнен път и творческа биография

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

32.

12. 05. 2018 г.

(I група)

13. 05. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • Системи от глаголни форми в разказ и преразказ
 • „По жътва“, Елин Пелин – трудът, любовта и смъртта в българското село
 • Природата – естественият свят на селския човек – обобщение върху „По жътва“
 • Йордан Йовков – жизнен път и творческа биография

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

33.

19. 05. 2018 г.

(I група)

20. 05. 2018 г.

(II група)

10.00 – 11.30

11.45 – 13.15

 • „По жицата“, Й. Йовков – идейна характеристика на творбата
 • Образите в разказа
 • Благородството на лъжата
 • В света на българския език и литература - обобщение

1 уч. час – 5 лева

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

34.

Датата ще се уточни допълнително

10.00 – 11.00

11.45 – 13.15

 • Пробен изпит по формата на НВО с изучения до момента материал (двата модула със засичане на време)

Общо: 4 уч. часа – 20 лева

Хорариум: 136 учебни часа.

 

 

За контакт с нас:


Не се колебайте да потърсите допълнителна информация, важна за Вас!

02/8505678, 0876/522 422

Централен офис:
гр. София - 1408, ж.к. "Стрелбище",
ул. "Мила родина" №34

Филиал:
гр. София - 1408, ж.к. "Стрелбище",
ул. "Дедеагач", бл. 60А, секция E