УРОЦИ И КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

През новата 2024/2025 учебна година Работилница за отличници "Етикет" предлага индивидуални уроци и курсове по български език и литература за ученици от 5. до 12. клас. Занятията имат за цел да подпомогнат подготовката на учениците по съответните учебни предмети. Обучението е напълно съобразено с действащите учебни планове и програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката (МОН).

Защо да изберете Работилница за отличници "Етикет"?

  • Нашите обучители са действащи учители в системата на общинското образование и са в крак с всички промени и нововъведения.
  • Инвестираме в квалификацията на екипа и сме в час със съвременните техники за лесно и забавно учене.
  • Уроците при нас са незабравими преживявания. Учениците трупат задълбочени и трайни знания, докато се забавляват.
  • В образователния процес залагаме на интерактивно обучение, използваме иновативни методи и прилагаме оригинален подход.
  • Нашите ученици са уверени в знанията, които получават при нас, и се представят отлично както в училище, така и на изпити и състезания.
  • Имаме индивидуален подход към всяко дете.

Цени за 2024/2025 учебна година:
Цена за един учебен час (40 минути)  – 25 лева (индивидуален урок)
Цена за един учебен час (40 минути)  – 12.50 лева (в група)


* Цените са в сила от 1 януари 2023 година.

Уроците се заплащат под формата на месечна такса до 5. число на месеца, в който се провеждат. При авансово плащане се ползват отстъпки:

Начини на плащане:
* в брой
* по банков път:

Банкова сметка в лева
IBAN: BG37BPBI79421025102501
При банка: Юробанк България АД
В полза на: Работилница за отличници „Етикет“ ЕООД

Tаксите са дължими до 5. число на месеца, в който се провежда курсът.

 

За контакт с нас:


Не се колебайте да потърсите допълнителна информация, важна за Вас!

0876522422

Офис:
гр. София - 1408, ж.к. "Стрелбище",
ул. "Мила родина" №34

Работилница за отличници "Етикет" ЕООД ©
2016-2024