ПОДГОТОВКА ЗА НВО В 10. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

Подготовка за Национално външно оценяване (НВО) в 10. клас по български език и литература за 2023/2024 учебна година – индивидуална или групова подготовка. Курсовете са напълно съобразени с държавните образователни стандарти и новите учебни програми.

Подготовка за Националното външно оценяване (НВО) по математика за 2023/2024 учебна година – съботно-неделен курс по български език и литература, 4 учебни часа на ден.

Хорариум: 140 учебни часа

Продължителността на 1 учебен час е 40 минути.

Цена на един учебен час в група – 12.50 лева.

Цена на един учебен ден (4 учебни часа) – 50 лева.

Цена на курса: 1750 лева.

Начини на плащане:

  •  Под формата на месечни такси. За четири учебни седмици таксата е 200 лева, 12,50 лева за учебен час. Първата таксата се заплаща при записването на курсиста, а всяка следваща – до 5. число на текущия месец, в който се провежда курсът.
  • Плащане на три равни вноски. Ползва отстъпка в размер на 5%. Всяка вноска е 554 лева, 11,80 лева за учебен час. Първата вноска се заплаща при записването на курсиста, втората – до 05. 12. 2024 година, а третата – до 05. 03. 2025 година.
  • Плащане на две равни вноски. Ползва се отстъпка в размер на 10%. Всяка вноска е 787,50 лева, 11,25 лева за учебен час. Първата вноска се заплаща при записването на курсиста, а втората – до 05. 01. 2025 година.
  • Авансово плащане на целия курс. Ползва се отстъпка в размер на 15%. Таксата е в размер на 1487 лева, 10,60 лева за учебен час. Таксата се заплаща при записването на курсиста.

Месечният размер на таксата не се редуцира при отсъствие на ученика.

Начини на плащане:
* в брой
* по банков път:

Банкова сметка в лева
IBAN: BG37BPBI79421025102501
При банка: Юробанк България АД
В полза на: Работилница за отличници „Етикет“ ЕООД

Tаксите са дължими до 5. число на месеца, в който се провежда курсът.

 

За контакт с нас:


Не се колебайте да потърсите допълнителна информация, важна за Вас!

0876522422

Офис:
гр. София - 1408, ж.к. "Стрелбище",
ул. "Мила родина" №34

Работилница за отличници "Етикет" ЕООД ©
2016-2024