С лаптопи и таблети в забавачките


7,5 млн. лева за смарт класни стаи в образованието

Етикет | 2016-03-21

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага разширяване на започналото през 2015 година въвеждане на високи технологии в образованието с включване и на детските градини в националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

В проекта, публикуван за обсъждане на електронната страница на МОН, се предвижда възможност 200 училища да получат средства за нови компютри. Планира се в 30% от яслите и детските градини да бъдат внедрени модерни технологии в образователния процес, като бъдат обучени 10%  педагогически специалисти. Ще бъде осигурена интернет свързаност на всички училища. Програмата ще подкрепя проекти за внедряване на различни ИКТ иновации (смарт класни стаи, управленски информационни системи, видеообучение и др.) в 20 пилотни училища.

За целта е предвиден бюджет от 7 500 000 лева.

Една от целите на програмата е осигуряване на единна опорна високоскоростна мрежа между 28 регионални комуникационни центъра, което да позволи в един момент всички училища и детски градини да се включат към най-близката точка на мрежата. Така те ще получават надежден достъп до образователни и административни услуги, електронно съдържание, интернет и т.н..

Статистиката за последните години показва, че по-малко от 35% от училищата разполагат с техника на средна възраст по-малко от 5 години в компютърните кабинети. Общата цел на програмата е подобряване на качеството и работоспособността на компютърните кабинети и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряването на съвременни методи за електронно обучение в системата на предучилищното и училищно образование.

В първата година на пилотния проект бяха включени 40 училища.

Оставете коментар:Всички публикации на www.etiketbg.net са под закрила на Закона за авторското право. При използването им в други медии е задължително позоваването на сайта www.etiketbg.net.

За контакт с нас:


Не се колебайте да потърсите допълнителна информация, важна за Вас!

0876522422

Офис:
гр. София - 1408, ж.к. "Стрелбище",
ул. "Мила родина" №34

Работилница за отличници "Етикет" ЕООД ©
2016-2021