Петър Берон – геният на Сорбоната


Бащата на „Рибния буквар“ живял на таван без покрив

Етикет | 2016-03-21

Авторът на „Рибния буквар“ – д-р Петър Берон, е намерен удушен на 21 март 1871 година в имението си до Крайова, Румъния. Днес се навършват 145 години от смъртта му. Малкоизвестен факт е, че той учи и работи активно в един от първите университети в Европа – Парижки университет, известен и като Сорбоната. Там на българския лекар, учен и просветител се носи славата на гениален учен, но беден преподавател. Французите са запленени от този академичен гений, предлагайки му да приеме

френско гражданство

под името „Пиер Барон“. Той отказва да приеме гражданство, оставайки си поданик на султана. По време на своето пребиваване в Сорбоната живее на последния етаж на една бедна сграда, където на места покривът е срутен и се вижда небето. Получава хубава заплата, която влага в лаборатория по химия за експерименти. Продължава да живее в нищета.

Д-р Петър Берон дарява средства за подкрепа на много български училища. През 1824 година с помощта на просветителя Антон Йованович издава „Буквар с различни поучения“, или т.нар. „Рибен буквар“. Наречен е така заради изобразените

в края на книгата кит и делфин

Всъщност и двата вида животни са бозайници. Това е първият български буквар и е издаден от д-р Петър Берон в Брашов.

Букварът се състои от предисловие, 8 раздела, обръщение към читателя и приложение от 12 рисунки на животни. В предисловието д-р Петър Берон споделя своите подбуди за написване на учебника. Само първият раздел представлява буквар. Той включва азбуката, произнасяне на буквите, въвежда като понятия и обяснения значенията на съществително, прилагателно, глагол, местоимение и др. Във втория раздел Петър Берон включва молитвите, които всеки ученик трябва да знае, като „Отче наш...“ и др. Третият раздел е наречен е от автора "Добри съвети". Той включва 64 въпроса и отговори за доброто възпитание на детето. Четвъртият раздел е със заглавие „Умни ответи“. Подобно на предния раздел този раздел има ролята

да подобри възпитанието

на ученика. Използвани са миниатюри от живота на древните гърци. Петиятт раздел е озаглавен „Басни". Шестият е наречен от автора "Различни истории". Използвани са случки от живота на древните цивилизации с поучителен край. Д-р Петър Берон нарича седмия раздел "Физически сказания". Разделът има енциклопедичен характер, давайки информация за продукти, които се използват в бита (тютюн, кафе, сол и др.) и за различни непознати по българските земи животни: (делфин, крокодил, камила, носорог и др.). Осмият раздел е "Аритметика". В раздела има само примери, без правила. Берон

оставя на учителя да обяснява

на учениците. Има примери за деление.

През 1842 година д-р Петър Берон заминава за Париж и се увлича в изучаването на физико-математическите и приподни науки, плод от който труд са неговите научни съчинения, на брой повече от 25 тома. Той често напуска Париж и посещава Румъния по частни дела.

Завещанието

През 1853 година д-р Петър Берон прави завещание, преработено през 1867 година един път, а през 1870 година втори път. За изпълнител на завещанието оставя на един комитет с председател родолюбивия българин от Букурещ Евлоги Георгиев. През 1871 година Берон посещава за последен път Румъния, за да уреди някои въпроси във връзка с имота си, по който има заведено дело пред румънските съдилища. След смъртта му оставените от Берон попечители спечелват съдебното дело, осигуряват имота и изпълват завещанието. От продажбата на имота се получава доста голяма сума, от която малка част бива отделена за котленската община, а останалата – за постройката на Българската мъжка гимнаия в Одрин.

Визитка

Д-р Петър Берон е роден през 1795 година в Котел. За кратко живее в Брашов. Учи в местно килийно училище и в елино-българско училище на даскал Андон Хаджи Кринчу, а след завършването му започва работа. Двайсетинагодишен отива в Букурещ, където учи в гръцката Княжеска академия. Учи медицина в Хайделберг и Мюнхен. В Мюнхен слуша лекциите на Фридрих Шелинг и на Лоренц Окен. През 1831 година защитава докторат и се връща в Румъния. Автор е на около 20 научни труда. Владее девет езика и живее в Париж, Берлин, Лондон, Виена, Прага и Атина. Той е дипломиран лекар и се отдава и на научни занимания.

Оставете коментар:Всички публикации на www.etiketbg.net са под закрила на Закона за авторското право. При използването им в други медии е задължително позоваването на сайта www.etiketbg.net.

За контакт с нас:


Не се колебайте да потърсите допълнителна информация, важна за Вас!

0876522422

Офис:
гр. София - 1408, ж.к. "Стрелбище",
ул. "Мила родина" №34

Работилница за отличници "Етикет" ЕООД ©
2016-2021